Vyhlásenie o prístupnosti

Spoločnosť Enroll Limited s.r.o. sa zaväzuje zabezpečiť, aby naša webová stránka https://www.andrejsrna.sk.sk/ bola prístupná a ľahko použiteľná pre všetkých návštevníkov, vrátane osôb so zdravotným postihnutím.

Dodržiavanie štandardov prístupnosti

Snažíme sa dosiahnuť čo najvyššiu úroveň prístupnosti a dodržiavať webové štandardy prístupnosti definované špecifikáciou Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, úroveň AA. Tieto štandardy sú vypracované konsorciom World Wide Web (W3C) a sú medzinárodne uznávané ako najlepší spôsob zabezpečenia prístupnosti webových stránok.

Opatrenia na zlepšenie prístupnosti

Pri tvorbe našej webovej stránky sme prijali nasledujúce opatrenia na zabezpečenie prístupnosti:

  1. Použitie sémantického značenia HTML pre správnu štruktúru obsahu a kódovania.
  2. Zabezpečenie textového ekvivalentu pre všetky obrázky a multimediálny obsah.
  3. Použitie kontrastných farieb a veľkosti textu pre zabezpečenie čitateľnosti textu.
  4. Vytvorenie popisov ovládacích prvkov a navigačných odkazov.
  5. Zabezpečenie plnej funkčnosti klávesnice pre všetky interaktívne prvky.
  6. Dodržiavanie hierarchie nadpisov pre jednoduchšie orientovanie v obsahu.
  7. Použitie ARIA značenia a role pre lepšie rozpoznanie obsahu čítačkami obrazovky.

Spätná väzba a náprava nedostatkov

Sme si vedomí, že prístupnosť webových stránok je kontinuálny proces a môžu sa vyskytnúť situácie, kedy niektoré časti našej webovej stránky nemusia byť úplne prístupné. Ak nájdete na našej webovej stránke obsah, ktorý nie je prístupný alebo by ste chceli poskytnúť spätnú väzbu ohľadom prístupnosti, prosím, kontaktujte nás prostredníctvom e-mailu na ahoj@enrollltd.sk alebo telefonicky na 0914230321. Budeme sa snažiť riešiť prípadné problémy čo najrýchlejšie.

Dátum vyhlásenia

Toto vyhlásenie o prístupnosti webovej stránky bolo naposledy aktualizované 12.05.2023.

Zmeny a aktualizácie

Môžeme občas aktualizovať toto vyhlásenie o prístupnosti webovej stránky, aby sme zabezpečili, že naše úsilie o prístupnosť webových stránok je v súlade s aktuálnymi technologickými normami a potrebami používateľov. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na tejto stránke. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli informovaní o našich postupoch v oblasti prístupnosti webových stránok.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky, pripomienky alebo potrebujete pomôcť s prístupnosťou obsahu na našej webovej stránke, neváhajte nás kontaktovať prostredníctvom:

E-mail: ahoj@andrejsrna.sk Telefón: 0914230321

Sme zaviazaní k zlepšovaniu prístupnosti našej webovej stránky a radi prijmeme vaše návrhy a pripomienky, aby sme mohli ešte lepšie zabezpečiť, že naša webová stránka je prístupná pre všetkých.

crossmenu