Podmienky používania

Úvod

Vitajte na webovej stránke https://www.andrejsrna.sk/ (ďalej len „webová stránka“). Táto webová stránka je vlastnená a prevádzkovaná spoločnosťou Enroll Limited s.r.o. (ďalej len "my", "nás" alebo "naša"). Tieto podmienky používania (ďalej len „podmienky“) upravujú váš prístup a používanie našej webovej stránky. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky potvrdzujete, že ste prečítali, porozumeli a súhlasíte s týmito podmienkami.

Prístup a používanie webovej stránky

Poskytujeme vám prístup a používanie našej webovej stránky pre vaše osobné a nekomerčné účely. Nesmiete kopírovať, distribuovať, predať, licencovať alebo inak komerčne využívať žiadny obsah našej webovej stránky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu.

Duševné vlastníctvo

Všetky texty, grafika, dizajn, obsah a iné materiály na tejto webovej stránke sú chránené autorským právom a sú vlastníctvom Enroll Ltd. alebo jej licencodarcov.

Zodpovednosť

Naša webová stránka a jej obsah sú poskytované "tak, ako sú", bez akýchkoľvek záruk. Nie sme zodpovední za žiadne straty alebo škody, ktoré by mohli vzniknúť v dôsledku používania našej webovej stránky.

Zmeny podmienok

Môžeme občas aktualizovať tieto podmienky. Akékoľvek zmeny budú zverejnené na tejto stránke. Pokračovaním v používaní našej webovej stránky po aktualizácii podmienok potvrdzujete, že ste prečítali, porozumeli a súhlasíte s aktuálnymi podmienkami.

Odkazy na iné webové stránky

Naša webová stránka môže obsahovať odkazy na iné webové stránky, ktoré nie sú prevádzkované alebo kontrolované nami. Poskytujeme tieto odkazy len pre vaše pohodlie a nie sme zodpovední za obsah, produkty alebo služby ponúkané na týchto webových stránkach. Používanie týchto odkazovaných webových stránok je na vlastné riziko a odporúčame vám prečítať si podmienky používania a ochrany osobných údajov týchto webových stránok pred ich používaním.

Zákaz neoprávnených činností

Súhlasíte, že pri používaní našej webovej stránky nebudete vykonávať žiadne činnosti, ktoré by mohli poškodiť, prerušiť alebo nadmerne zaťažiť našu webovú stránku alebo inak narušiť jej správne fungovanie. Nesmiete používať našu webovú stránku na nelegálne, škodlivé alebo neetické účely, vrátane šírenia škodlivého softvéru, spamu alebo iných nežiaducich materiálov.

Zákaz kopírovania obsahu

Nesmiete kopírovať, reprodukovať, distribuovať, predať, prenajímať alebo inak využívať obsah našej webovej stránky bez nášho predchádzajúceho písomného súhlasu. To zahŕňa, ale nie je obmedzené na, texty, grafiku, dizajn, fotografie, videá, zvukové záznamy a akýkoľvek iný materiál na našej webovej stránke.

Záverečné ustanovenia

Tieto podmienky spolu s naším vyhlásením o ochrane osobných údajov a akýmikoľvek ďalšími príslušnými dokumentmi tvoria celú dohodu medzi vami a nami v súvislosti s používaním našej webovej stránky. Ak nejaké ustanovenie týchto podmienok bude neplatné alebo nevynútiteľné, neovplyvní to platnosť a vynútiteľnosť zvyšných ustanovení.

Platné právo a jurisdikcia

Tieto podmienky, ako aj váš prístup a používanie našej webovej stránky, sú riadené a vykladané v súlade so zákonmi Slovenskej republiky. Súhlasíte s tým, že akékoľvek spory alebo nároky, ktoré by mohli vzniknúť z týchto podmienok alebo v súvislosti s používaním našej webovej stránky, budú podliehať výlučnej jurisdikcii súdov Slovenskej republiky.

Reklamácie a spory

Ak máte nejaké reklamácie alebo spory týkajúce sa našej webovej stránky alebo týchto podmienok, odporúčame vám najskôr kontaktovať nás priamo, aby sme mohli riešiť vaše obavy rýchlo a efektívne. Môžete nás kontaktovať prostredníctvom e-mailu alebo telefonicky na uvedených kontaktných informáciách.

Ochrana osobných údajov

Súčasťou týchto podmienok je aj naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, ktoré nájdete na našej webovej stránke. Zodpovedne spracovávame osobné údaje v súlade so zákonom a rešpektujeme vaše práva na ochranu osobných údajov. Prečítajte si naše vyhlásenie o ochrane osobných údajov, aby ste získali viac informácií o tom, ako spracovávame vaše osobné údaje a aké sú vaše práva.

Kontakt

Ak máte akékoľvek otázky alebo pripomienky týkajúce sa týchto podmienok, neváhajte nás kontaktovať na:

Enroll Limited s.r.o., 1. mája 33, 900 84 Báhoň

+421 914 230 321

Posledná aktualizácia: 12.05.2023

Tieto podmienky sú platné a účinné od dátumu ich poslednej aktualizácie. Odporúčame vám pravidelne kontrolovať túto stránku, aby ste boli informovaní o našich postupoch a podmienkach používania webovej stránky.

crossmenu