Ako limitovať počet znakov v zhrnutí priamo vo WordPress admine

Kategória:
Dátum: 7 apríla, 2020

V tomto krátkom návode, vám poradím, ako si limitovať počet znakov v poli "Zhrnutie", ktoré môžete nájsť priamo vo WordPress administrácií.

Určite ste sa už stretli s tým, že ste mali predvolené zhrnutie vo WordPress moc dlhé a potrebovali ste ho skrátiť. Týmto skriptom, ktorý si pridáte do functions.php, si prácu s poľom zrhnutie dosť zjednodušíte. Poľe vám ukáže, koľko znakov momentálne v poli máte a koľko vám chýba, keď vám tento skript zabráni v ďalšom písaní.

function excerpt_count_js(){

if ('page' != get_post_type()) {

   echo '<script>jQuery(document).ready(function(){
jQuery("#postexcerpt .handlediv").after("<div style=\"position:absolute;top:12px;right:34px;color:#666;\"><small>Dĺžka perexu: </small><span id=\"excerpt_counter\"></span><span style=\"font-weight:bold; padding-left:7px;\">/ 260</span><small><span style=\"font-weight:bold; padding-left:7px;\">znakov(s).</span></small></div>");
   jQuery("span#excerpt_counter").text(jQuery("#excerpt").val().length);
   jQuery("#excerpt").keyup( function() {
     if(jQuery(this).val().length > 260){
      jQuery(this).val(jQuery(this).val().substr(0, 260));
    }
   jQuery("span#excerpt_counter").text(jQuery("#excerpt").val().length);

  });
});</script>';
}
}
add_action( 'admin_head-post.php', 'excerpt_count_js');
add_action( 'admin_head-post-new.php', 'excerpt_count_js');

V tomto kóde je nastavené limitovanie znakov na 260. Ak chcete túto hodnotu zmeniť, jednoducho prepíšte 260 na vami zvolený počet znakov.

Ešte by som podotkol, že tento kód vám nemení už vytvorené zhrnutia (excerpty), prípadne zhrnutia automaticky vytvorené WordPress-om, limituje vám zhrnutia, ktoré si nastavujete priamo v admine.  Ak si chcete zmeniť počet znakov v predvolených/automatických excerptoch, môžete tak urobiť pridaním tohoto kódu do functions.php

function get_excerpt(){
  $excerpt = get_the_content();
  $excerpt = preg_replace(" ([.*?])",'',$excerpt);
  $excerpt = strip_shortcodes($excerpt);
  $excerpt = strip_tags($excerpt);
  $excerpt = substr($excerpt, 0, 260);
  $excerpt = substr($excerpt, 0, strripos($excerpt, " "));
  $excerpt = trim(preg_replace( '/\s+/', ' ', $excerpt));
  $excerpt = $excerpt.'... <a href="'.get_the_permalink().'">more</a>';
return $excerpt;
}

Podobne ako pri prvom kóde, ak si chcete nastaviť inú hodnotu na limitovanie znakov ako 260, jednoducho len prepíšete túto hodnotu na vami žiadanú.

crossmenu